lipiec
Dodane przez Admin dnia Lipiec 01 2017 21:50:05

 

 

Ksiądz Proboszcz zaprasza

 

W niedzielę 30 lipca o godz. 11:30

obchodzić będziemy Uroczystość Parafialną

św. Jakuba Apostoła.

Podczas Uroczystej Mszy Świętej

sakramentu bierzmowania udzieli

 

Ks. infułat

 Administrator Diecezji Krakowsko - Częstochowskiej

Ks. infułat Antoni Norman.

 

Do uroczystego przeżycia serdecznie wszystkich zapraszam.

 

                                                            Ks. Proboszcz

 

 

Święty Jakub Apostoł - Patron naszej Parafii

 

 

parafiaŚw. Jakub zwany Większym był synem Zebedeusza i matki Salome. Jego młodszym bratem był św. Jan Apostoł, Ewangelista (Mk 1,19). Obaj byli rybakami mieszkającymi nad Jeziorem Galilejskim. Św. Jan podaje, że byli wspólnikami św. Piotra Apostoła. Ich matka, Salome, należała go grona niewiast, które w niektórych okresach publicznej działalności Pana Jezusa towarzyszyły Mu i usługiwały (Mk 15,40). Wraz z Piotrem i Janem, Jakub był jednym z pierwszych uczniów Pana Jezusa i należał do grupy Apostołów najbliższych Jezusowi. Wybrany na apostoła, stał niemal zawsze na ich czele. Można powiedzieć, że należał do uprzywilejowanej grupy uczniów Pana Jezusa, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na Górze Tabor oraz modlitwy w Ogrójcu. Był także świadkiem drugiego cudownego połowu ryb, o którym mówi św. Jan w swojej Ewangelii. Ta uprzywilejowana bliskość zapewne pozwoliła mu na wypowiedzenie propozycji, która ujawniła jego temperament. Otóż, gdy przechodzili przez Samarię, Jakub chciał, aby Jezus sprawił, by piorun spalił niegościnne miasto (Łk 9,54). W drodze do Jerozolimy nalegał na swoją matkę lub ją nakłonił, by dla niego i jego brata Jana, uzyskała od Pana Jezusa pierwsze miejsce w królestwie mesjańskim dla ich obojga (Mt 20,20-28). Kiedy Jezus zapowiedział zniszczenie świątyni, chciał bezzwłocznie dowiedzieć się, w jakim czasie to wydarzenie dokładnie nastąpi. Żywe jego usposobienie sprawiło, że został nazwany „synem gromu” (Mk 3, 17). Imię Jakub pochodzi z języka hebrajskiego: Jaaqob – "niech Bóg strzeże".
Św. Jakub Większy jest patronem wojowników, robotników, aptekarzy, farmaceutów, kapeluszników, woskarzy, kowali robiących łańcuchy, pielgrzymów; jest opiekunem jabłek i ziemiopłodów; wzywany w modlitwach o pogodę i w przypadku reumatyzmu. Święto ku Jego czci jest obchodzone 25 lipca. Natomiast w naszej Parafii Uroczystość Parafialna odbędzie się w tym roku 30 lipca o godz. 11:30.