Czerwiec
Dodane przez Admin dnia Czerwiec 02 2018 22:53:29

 

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z  I Komunii św. i Bożego Ciała na naszym parafialnym facebooku

 

https://www.facebook.com/Parafia-Polskokatolicka-w-%C5%BB%C3%B3%C5%82kiewce-1830509827226816/

 

 

Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

serca pana jezusaUroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa uświadamia nam wierną miłość Boga do człowieka, która najpełniej objawiła się w Osobie i czynach Jezusa Chrystusa. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa to nieustanna kontemplacja Miłości Słowa Wcielonego, które przyjęło ludzkie serce, aby w nim, na sposób ludzki, wszechstronnie objawić swoją miłość i jej udzielać. „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało świat”. Serce Jezusa umiłowało także nas wszystkich niewinnych i grzeszących, przyjaciół i nieprzyjaciół. To Serce bezgranicznie miłowało, dlatego tak bezgranicznie cierpiało. Nauczmy się od Serca Jezusowego miłości, abyśmy umieli oddawać Mu miłość za miłość, serce za serce. Dziś Chrystus wydaje się mówić do każdego z nas:

Daj mi wszystko, co posiadasz:

Daj mi twój umysł, abym napełnił go moimi myślami.

Daj mi twoje serce, abym je przenikał moją miłością.

Daj mi twoją wolę, abym ją nasycił moją siłą.

Daj mi twoje grzechy, abym ci je przebaczył.

Daj mi twoje smutki, abym mógł cię pocieszać.

Daj mi siebie całego, abym mógł nauczyć cię kochać.

 

Jezu cichy i pokornego serca,

uczyń serca nasze według serca Twego.

 

 

W naszej parafii w żółkiewce nabożeństwo do Serca Pana Jezusa odbędzie się na zakończenie Oktawy Bożego Ciała w czwartek 7 czerwca po Mszy św., po poświęceniu wianków z ziół i kwiatów.

 

 

Synod Kościoła Polskokatolickiego

 

 

godłoSynod to zjazd duchowieństwa jak i osób świeckich z całego Kraju. Rada Synodalna naszego Kościoła zgodnie z kanonem 94 § 1 i 2 Prawa Wewnętrznego podjęła uchwałę o zwołaniu Synodu Ogólnopolskiego Kościoła Polskokatolickiego w Konstancinie-Jeziorna w dniu 26 czerwca 2018r. Czas pięciu lat od ostatniego Synodu, który odbył się 18 czerwca 2013r. przeminął bardzo szybko. W tym czasie nastąpiło wiele zdarzeń jak i przemian, tak w życiu naszym osobistym, w życiu Kościoła jak i w naszym Kraju. Wielu też zacnych kapłanów jak i wiernych odeszło do Domu Ojca Niebiańskiego po wieczną nagrodę. Narosło też wiele problemów i trudności życia społecznego, które tak bardzo utrudniają misję naszego Kościoła. Uchwały jak i zaplanowane działania podjęte przez tegoroczny Synod Kościoła obowiązywać będą w Kościele na następne 5-cio lecie, tj. do 2023 roku. Zostanie podjęta decyzja wyboru nowych Biskupów, aby mogli jako świadkowie wiary i przewodnicy diecezji dbać o rozwój misji naszego Kościoła postępując zgodnie z Prawem Kościoła naszego oraz podjętymi decyzjami przez Synod.

 

Kościół Polskokatolicki posiada 3 diecezje:

 

- diecezja warszawska z siedzibą w Warszawie na czele z Biskupem Diecezji Ks. Biskupem Wiktorem Wysoczańskim – Zwierzchnikiem naszego Kościoła

 

- diecezja wrocławska z siedzibą w Szczecinie na czele z Administratorem Diecezji

Ks. infułatem Stanisławem Bosym

 

- diecezja krakowsko-częstochowska z siedzibą w Bukownie na czele z Administratorem Diecezji

Ks. infułatem Antonim Normanem.

 

Na Lubelszczyźnie parafie nasze należą do 3 dekanatów i obejmują następujące parafie:

 

- dekanat żółkiewski – dziekan – Ks. Krzysztof Fudala z Maciejowa – parafie w dekanacie: Maciejów, Gródki, Dąbrówka, Żółkiewka, Gorzków.

 

- dekanat lubelsko – chełmski – dziekan – Ks. Ryszard Walczyński z Chełma – parafie w dekanacie: Chełm, Majdan Leśniowski, Turowiec, Lublin, Rozkopaczew, Kosarzew.

 

- dekanat zamojski – dziekan – Ks. Mieczysław Piątek z Majdanu Nepryskiego – parafie w dekanacie:        Majdan Nepryski, Długi Kąt, Horodło, Zamość, Tarnogóra, Lipa Lubelska.

 

Obrady Ogólnopolskiego Synodu naszego Kościoła polecamy Waszym modlitwom do Ducha Świętego, aby Jego owoce były jak najdoskonalsze ku chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego i otoczone troską Bogurodzicy Dziewicy Maryi.

 

diecezje