październik
Dodane przez Admin dnia Październik 05 2018 21:28:28

 

Zmarła nasza siostra

Ś + P

Kazimiera Koza

z Rożek, przeżywszy lat 85

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona

w kościele parafialnym w Żółkiewce

dnia 20 października o godz. 13:00

Różaniec o godz. 12:30.

 

 

 

różancowe nabożeństwa 

 

 

Nabożeństwa Różańcowe

 

 

W naszej Parafii w Żółkiewce Nabożeństwa Różańcowe odbywać się będą w soboty o godz. 16:00.

 

Każde nabożeństwo poświęcone będzie w szczególnej intencji:

 

6 październik – Tajemnice Radosne

 

W intencji naszej Parafii

 

13 październik – Tajemnice Bolesne

 

W intencji chorych z naszej Parafii

 

20 październik – Tajemnice Chwalebne

 

W intencjach naszych osobistych

 

27 październik – Tajemnice Bolesne

 

W intencji naszych bliskich zmarłych

 

 

Różaniec - modlitwą do Maryi

 

 

różaniecPoczątki różańca świętego sięgają czasów średniowiecza. Istnieją świadectwa z tego okresu mówiące, że pozdrawiano Bożą Rodzicielkę Maryję odmawiając 50, 100 czy wreszcie 150 „Zdrowaś Maryjo”. Nie jest wykluczone, że św. Bernard, który był szczególnym czcicielem Maryi mógł dać początek różańcowi. Natomiast św. Dominik przyczynił się do rozpowszechniania tego sposobu modlitwy.  W XIII wieku istniał zwyczaj odmawiania 150 „Zdrowaś Maryjo”, zgrupowano je w 15 tajemnic, z których każda liczyła 10 „Zdrowaś”. W XV wieku poszczególne tajemnice – dziesiątki, wzbogacono, dodając na początku jedno „Ojcze nasz:, a na końcu „Chwała Ojcu i o mój Jezu”, zaś na początku całości „Wyznanie wiary” oraz 3 „Zdrowaś Maryjo” według szczególnych intencji. Z czasem dla łatwiejszego liczenia poszczególnych wezwań i tajemnic, wprowadzono paciorki nawleczone na sznurek czy łańcuszek. Pierwotną treścią różańca było rozważanie radości Maryi, tzn. tych wszystkich radosnych momentów Jej życia, którym początek dało Zwiastowanie Anielskie w Nazarecie. W XV wieku ustaliła się trzyczęściowa forma modlitwy różańcowej, która przetrwała do dziś. Różaniec stał się modlitwą popularną i powszechną w Kościele. Popularną, bo łatwą,      a powszechną, gdyż odmawiano zarówno na dworach, jak i w wiejskich izbach. Skąd wzięła się nazwa Różaniec? Niewykluczone, że miał na to wpływ średniowieczny wieniec z róż – kwiatów symbolizujących Maryję – nazywany w niektórych językach „różańcem”. Mówiąc o tajemnicach, myślimy o ważnych wydarzeniach z życia Jezusa, w których uczestniczy Maryja. Są to wydarzenia radosne, bolesne i chwalebne. Pismo Święte ukazuje Maryję trwającą na modlitwie „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14).

 

Maryja staje przed nami jako doskonały przykład modlitwy i miłości Boga. Jej postawę wobec Boga najlepiej ukazuje hymn Magnificat: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie Swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, Święte jest Jego imię” (Łk 1, 46-49). Maryja uczy nas zatem modlitwy uwielbienia Boga.  Odmawiając różaniec, myślimy nie tylko o tajemnicach Maryi, ale i o tajemnicach życia Jezusa, i tak jak Ona, wiernie rozważamy je w swoim sercu.

 

 

 

Królowo różańca świętego, módl się za nami.