CZERWIEC
Dodane przez Admin dnia Czerwiec 01 2019 22:45:06

 

 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

 

wniebowstąpienie

 

Pan Jezus przez czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu ukazywał się Apostołom i organizował swój Kościół, dając uczniom szczegółowe wskazania. Czterdziestego dnia z Góry Oliwnej w obecności rzeszy osób wstąpił do nieba jako zwycięzca śmierci, piekła i szatana. W Polsce uroczystość ta obchodzona jest w siódmą Niedzielę Wielkanocną. Odmawiając Skład Apostolski, wyznajemy prawdę, że Chrystus wstąpił do nieba i zasiada po prawicy Boga.

 

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

DUCH SWIETY

 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w naszej tradycji nosi popularną nazwę „Zielonych Świątek”, zapewne dlatego, że obchodzimy ją w najpiękniejszym okresie pory roku, gdy przyroda rozkwita i budzi się do życia.

 

„Zielone Świątki” są świętem trzeciej Osoby boskiej – Ducha Świętego, którego Ojciec i Syn zsyłają na świat, aby to co Ojciec stworzył, a Syn odkupił, zostało utwierdzone i uświęcone Jego mocą. W Ewangelii czytamy: „ Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe” (J 16, 7-13). Słowa te mówią o działaniu Ducha Świętego w Kościele. Jeśli Jezus jest drogą, to Duch jest przewodnikiem, prowadzącym po tej drodze. Jest nauczycielem, który strzeże prawdy i pomaga ją odróżnić od fałszu. Obietnica Jezusa wypełnia się w dniu Pięćdziesiątnicy.

 

W Dziejach Apostolskich autor natchniony relacjonuje:  „I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2, 4). Duch Święty zstępuje na tych, którzy są otwarci na Jego działanie.

 

 

BOŻE CIAŁO

 

 

boże ciało

 

Podczas procesji Bożego Ciała, przy czterech ołtarzach, słuchamy fragmentów czterech Ewangelii na temat Eucharystii (Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza i Jana). Procesja Kościelna należy do jednych z najstarszych obrzędów liturgicznych i jest formą eucharystycznej pobożności, czyli kultu. Uczestnictwo w procesji jest świadectwem naszej wiary i wyrazem uwielbienia Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, którego adorujemy. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest naszym spotkaniem z Jezusem Eucharystycznym. Adorując Chrystusa, trwamy z Nim w jedności, która daje nam siłę do dobrego życia.

 

SERCA PANA JEZUSA

 

serca pana jezusa

 

Czerwiec jest w Kościele czasem szczególnej czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nieprzypadkowo więc Uroczystość ta obchodzona jest w piątek po oktawie Bożego Ciała. Jej związek z Eucharystią jest jednoznaczny: Eucharystia to uczta miłości i pokarm na życie wieczne.